pühapäev, 19. veebruar 2012

Õuesõppe projekt gümnaasiumiõpilastele

Õuesõppe käigus:
1) õpitakse analüüsima energiaprobleeme ja nende võimalikke lahendusi ning väärtustama säästlikku energia kasutamist;
2) selgitatakse energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majanduslikke ja keskkonnaprobleeme;
3) tutvutakse traditsiooniliste ja alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalustega ning nende kasutamisega kaasnevate keskonnaprobleemidega.