neljapäev, 22. märts 2012

Projekti ajakava

Käesolev projekt algas veebruaris ja kestab kuni septembrini 2012. a.
  1. 2011/2012 õa geograafia ja bioloogia ainetunnid;
  2. 10. veebruar loeng "Energiajulgeolek", Priit Enok;
  3. 2. märts loeng "Roheline energia", Ando Leppiman;
  4. 5. aprill õppekäik Iru Soojueelektrijaama;
  5. 12. aprill õppekäik Linnamäe hüdroelektrijaama;
  6. september õppekäik Kohtla Kaevandusmuuseumi;
23. mai õpimappide esitlemine ja kokkuvõtete tegemine.