pühapäev, 2. september 2012

Kohtla kaevandusparki põlevkivi õppima

Taas on avatud Kohtla-Nõmmel allmaamuuseum http://kaevanduspark.ee/
Gümnaasiumiõpilastel on nüüd võimalik KIKi energiamajanduse projekti raames tutvuda 4. ja 5. septembril põlevkiviga lähemalt. Õppepäevadel sõidame kaevurirongiga maa all, tutvume põlevkivi kaevandamise tehnoloogiaga ja põlevkivi töötlemise võimalustega Viru Keemia Gruppis http://www.vkg.ee/

neljapäev, 7. juuni 2012

Valminud õpimapid

 Õpilaste ülesandeks oli koguda oma tööd õppimappidesse, anda õpimapile omanäoline välimus ja hinnang.

Õpilaste õpimapid 
teisipäev, 29. mai 2012

Energiamajanduse projekti kokkuvõtted
Energiamajanduse õppeprojekti kokkuvõtted

Kolmapäeval, 23. mail tegime energiamajandusega seotud õpiprojektist kokkuvõtteid. Analüüsisime oma töö edukust ja autasustasime parimaid.
Mõttetahvli abil selgitasime välja õpiprojekti kitsaskohad ja selgusid ka positiivsed küljed. Rühmatöös valminud mõttetahvlil kajastusid mõtted, vastused järgmistele küsimustele:
  • Osaleme projektis meelsasti, kui ...  saab koolist ära, saab laiendada silmaringi, saab uusi ja huvitavaid teadmisi, saab ekskursioonile jne
  • Õpiprojekt oleks lahedam, kui selles kasutatakse ...  infotehnoloogilisi vahendeid, uut tehnoloogiat, isetegemist jne
  • Ei soovi osaleda, kui ...  on igav, tuleb teha lisatööd, keerukalt segitatakse teemat jne
  • Et õpiprojekt oleks meile kasulik siis peaksime ...  aktiivselt kaasa töötama ja kuulama, kogetut igapäevaelus ka rakendama, rohkem õpiprojekti nõuetega kursis olema jne
Üheks õpiülesandeks oli õpimapi koostamine, sellega said kõige paremini hakkama 12. klassist Martin Tammai ja Eleri Kiveste , 11. klassist Anne Lumi ja Grete Ojala, 10. klassist Paula Värva, Jane Elvet ja Karoliine Laurits.
Kaunid ja nõuetele vastavad postrid olid 12. klassi õpilastel Merilin Aleinikul ja Kärol Valgul  ning 10. klassi õpilastel Marie-Liis Oraval ja Keit Saveljevil.
Fotokonkursile laekus kahjuks ainult kahe noore fotograafi Kristel Veersalu ja Laura Rootsi tööd.
Kõik tublid õpiülesannete täitjad said autasuks keskkonnateemalised raamatud.

reede, 6. aprill 2012

neljapäev, 22. märts 2012

Projekti ajakava

Käesolev projekt algas veebruaris ja kestab kuni septembrini 2012. a.
  1. 2011/2012 õa geograafia ja bioloogia ainetunnid;
  2. 10. veebruar loeng "Energiajulgeolek", Priit Enok;
  3. 2. märts loeng "Roheline energia", Ando Leppiman;
  4. 5. aprill õppekäik Iru Soojueelektrijaama;
  5. 12. aprill õppekäik Linnamäe hüdroelektrijaama;
  6. september õppekäik Kohtla Kaevandusmuuseumi;
23. mai õpimappide esitlemine ja kokkuvõtete tegemine.

pühapäev, 19. veebruar 2012

Õuesõppe projekt gümnaasiumiõpilastele

Õuesõppe käigus:
1) õpitakse analüüsima energiaprobleeme ja nende võimalikke lahendusi ning väärtustama säästlikku energia kasutamist;
2) selgitatakse energiaressursside kasutamisega kaasnevaid poliitilisi, majanduslikke ja keskkonnaprobleeme;
3) tutvutakse traditsiooniliste ja alternatiivsete energiaallikate kasutamise võimalustega ning nende kasutamisega kaasnevate keskonnaprobleemidega.